Istighosah Kubro dan Tabligh Akbar MWC NU Lubuk Raja

Kerohanian dan Dakwah – Mengetuk Pintu Langit itulah tajuk Itighosah Kubro dan Tabligh Akbar yang diselenggarakan…